OFERTĂ PUBLICĂ

OFERTĂ PUBLICĂ DE VÂNZARE A PRODUSELOR

Acest text este un contract de vânzare-cumpărare între Societatea cu Răspundere
Limitată „FruitBox” în calitate de Vânzător (E-Commerce) și Cumpărător și reglementează
condițiile de vânzare-cumpărare a produselor prin intermediul site-ului www.fruitbox.md,
în continuare „Site”.

1. Dispoziții generale
1.1. Utilizator/Cumpărător – persoană fizică, ce a atins vârsta de 18 ani, având capacitate
deplină de exercițiu, care a plasat o comandă pe pagina web www.fruitbox.md și a
încheiat prin intermediul paginii web un Contract de vânzare-cumpărare a produselor,
prin acceptarea ofertei publice.
1.2. Vânzător – persoana juridică Societate cu Răspundere Limitată „FruitBox”,
înregistrată în conformitate cu Legislația în vigoare, care comercializează produsele,
specificate pe site-ul www.fruitbox.md, ținând cont de prevederile prezentului
Contract (ofertă publică).
1.3. Produse – marfa din lista indicată pe pagina web www.fruitbox.md, care este supusă
vânzării în condițiile prezentului Contract.
1.4. Serviciul de comenzi fruitbox.md – este un site, plasat la adresa https://
www.fruitbox.md în rețeaua de Internet, care le oferă Utilizatorilor oportunități largi
de căutare simplă și rapidă a produselor, de plasare a comenzii, produsele fiind livrate
la adresa indicată de către utilizatori.
1.5. Comandă – comanda Utilizatorului pentru achiziționarea Produselor Vânzătorului,
realizată în mod corespunzător și plasată pe site-ul www.fruitbox.md.
1.6. Acceptarea ofertei – Oferta se consideră acceptată de către Utilizator/Cumpărător, iar
Contractul de vânzare-cumpărare a Produselor – încheiat, din momentul plasării
Comenzii de către Utilizator pe site-ul www.fruitbox.md, și marcării în câmpul
corespunzător, confirmând că a făcut cunoștință cu prevederile prezentului Contract,
exprimându-și expres acordul de a încheia contractul în conformitate cu condițiile
indicate.
1.7. Legislație – acest document este o ofertă publică, în conformitate cu art. 1161 Codul
civil al Republicii Moldova și Legea nr. 284 din 22.04.2004 privind Comerțul Electronic.

2. Obiectul Contractului
2.1. Vânzătorul se obligă să predea produsele în proprietate Cumpărătorului, iar aceasta se
obligă să preia produsele și să plătească prețul indicat în comandă și/sau bon fiscal
și/sau factură.

3. Descrierea serviciilor
3.1. Vânzătorul oferă clienților săi un sistem electronic de căutare și comandare a
produselor.
3.2. Cumpărătorul poate plasa Comanda exclusiv pe site-ul www.fruitbox.md.
3.3. Imediat după plasarea comenzii pe Site, Cumpărătorul va primi o confirmare pe e-mail.
3.4. Vânzătorul va prelucra comanda, va selecta produsele comandate și le va pregăti
pentru livrare.
3.5. Cumpărătorul va primi o notificare despre procesarea comenzii și prețul final.

3.6. Comanda va fi livrată în data/ziua indicata in notificare/confirmare al primirii
comenzii spre procesare de catre Vânzator.

4. Informații despre Produse
4.1. Produsele plasate pe site-ul www.fruitbox.md reprezintă proprietatea Cumpărătorului
și sunt prezentate în catalog în fotografii și/sau descriere, care conțin denumirea
produsului.
4.2. Pe site sunt expuse fotografii cu titlu de prezentare și informativ având un caracter
generic. Vânzătorul nu are obligația să livreze produsele de soiul sau culoarea exact așa
cum sunt ele în imagini.
4.3. Prețurile produselor sunt indicate pe site în rubrica corespunzătoare.

5. Drepturile și obligațiile Vânzătorului
5.1. Obligațiile Vânzătorului:
5.1.1. să primească, să prelucreze Comenzile, să informeze Cumpărătorul despre
modificările Comenzii, prețul și timpul aproximativ de livrare;
5.1.2. să nu plaseze pe Site-ul www.fruitbox.md nici o informație care încalcă drepturile
terților;
5.1.3. să informeze Cumpărătorul despre modificarea comenzii sau imposibilitatea
executării ei.
5.2. Drepturile Vânzătorului:
5.2.1. unilateral să modifice, să completeze sau să șteargă orice informație publicată pe
Site, care se referă la Vânzător, precum și la produse.
5.2.2. să ajusteze cantitatea produselor comandate în funcție de specificul produselor (de
exemplu, varza, pepenele galbe, penele verde, ananasul sau produsele similare nu
pot fi feliate și se livrează întregi).
5.2.3. unilateral să modifice și/sau să completeze prezentul Contract fără a notifica
Cumpărătorul. Modificările/completările intră în vigoare din momentul plasării
(publicării) acestora pe Site, cu excepția cazului în care Vânzătorul nu a specificat în
mod expres altceva;
5.2.4. oricând să-i ceară Cumpărătorului confirmarea datelor specificate la înregistrarea
comenzii, și să solicite acte de confirmare în acest sens (în special, acte de
identitate). Neprezentarea datelor, actelor cerute de Vânzător, constituie temei
pentru a refuza Cumpărătorului în plasarea, prelucrarea și livrarea produselor;
5.2.5. să posteze comentarii la recenziile Cumpărătorului;
5.2.6. unilateral să anuleze în termen de 12 ore comanda, notificând Cumpărătorul și
indicând motivele anulării.

6. Drepturile și obligațiile Cumpărătorului
6.1. Obligațiile Cumpărătorului:
6.1.1. să achite Produsele conform prețurilor indicate pe Site, precum și în bonul fiscal sau
factură;
6.1.2. să primească Produsele la locul indicat în comandă și la ora convenită de părți.
6.1.3. să garanteze veridicitatea informațiilor de contact și despre Comanda plasată, locul
și ora primirii acesteia. În caz de modificare a acestor informații, Cumpărătorul este
obligat să informeze în prealabil Vânzătorul cu cel puțin 10 ore;
6.1.4. să utilizeze posibilitățile Site-ului www.fruitbox.md doar în scopuri legale, să
respecte Legislația în vigoare, precum și condițiile prezentei Oferte;
6.1.5. să nu reproducă, să nu repete, să nu copieze, să nu vândă, să nu revândă, de
asemenea, să nu folosească în orice mod pentru orice scopuri comerciale site-ul
www.fruitbox.md și/sau oricare părți din conținutul Serviciului de comenzi, fără
acordul Vânzătorului;
6.1.6. la plasarea unei comenzi pe site-ul www.fruitbox.md, să ofere informații corecte,
actuale și complete;
6.1.7. cumpărătorul, în timpul utilizării site-ului www.fruitbox.md, i se interzice să
încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să utilizeze orice
informații, după cum urmează:
● amenințări, discreditează, ofensează, denigrează onoarea și demnitatea sau
reputația în afaceri, sau încalcă intimitatea vieții private a altor Cumpărători sau a
unor terți;
● încalcă drepturile minorilor;
● vulgare sau indecente, care conține cuvinte necenzurate, imagini și texte
pornografice sau scene cu caracter sexual;
● ce conțin scene de violență sau tratarea inumană a animalelor;
● ce conțin descrierea mijloacelor și a metodelor de sinucidere, orice incitare la
comiterea acesteia;
● propagă și/sau contribuie la incitarea la ură rasială, religioasă, etnică sau dușmănie,
propagă fascismul sau ideologia superiorității rasiale;
● conțin materiale extremiste;
● propagă activități criminale sau conține sfaturi, instrucțiuni sau îndrumări privind
comiterea unor acțiuni criminale;
● conțin informații cu acces limitat, inclusiv, dar fără a se limita, secretele de stat și
comerciale, secretele medicale, fiscale, profesionale, și datele comerciale și
personale, care se referă la subiecții datelor, alții decât Cumpărătorul, în absența
acordului acestora;
● conțin publicitate;
● poartă un caracter de fraudă;
● proprietate intelectuală a terților, care nu i-au acordat permisiunea Cumpărătorului
de a o folosi și, de asemenea, încalcă alte drepturi și interese ale persoanelor fizice și
juridice, sau prevederile Legislației;
6.1.8. Alte obligații prevăzute de prezentul Contract.
6.2. Drepturile Cumpărătorului:
6.2.1. să obțină informații veridice și complete despre Produsele prezentate pe Site;
6.2.2. să primească Produsele la locul convenit și la ora convenită;
6.2.3. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract.

7. Procedura de plasare și executare a Comenzii
7.1. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul selectează Produsele pe Site și indică datele
necesare pentru executarea Comenzii.
7.2. Pentru a confirma procesarea Comenzii, Cumpărătorul este obligat să ia cunoștință cu
condițiile prezentului Contract electronic și să dea acordul la acceptarea condițiilor
acestuia, bifând în câmpul corespunzător pe pagina site-ului www.fruitbox.md, care
conține propunerea de a accepta Oferta, după aceasta Oferta se consideră acceptată, iar
Contractul de vânzare-cumpărare a Produselor este încheiat.
7.3. Din momentul confirmării Comenzii, Vânzătorul își asumă obligațiile de executare a
acesteia conform condițiilor Comenzii, de asemenea, efectuează colectarea și livrarea
Produselor către Cumpărător la locul indicat în comandă și la ora convenită.
7.4. Vânzătorul informează Cumpărătorul despre modificările semnificative din procesul
de executare a Comenzii, prin mijloacele de comunicare, indicate de acesta la
înregistrarea comenzii.
7.5. Livrarea Produselor către Cumpărător se efectuează prin metoda specificată în
Comandă de către Vânzător.
7.6. Vânzătorul are dreptul să livreze Produsele Cumpărătorului inclusiv cu atragerea
terților (curieri).
7.7. Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat să verifice cantitatea și calitate Produselor în
momentul primirii acestora, absența alterărilor și a altor deteriorări și/sau a
neconformității Produselor cu Comanda procesată.
7.8. Toate pretențiile Utilizatorului/Cumpărătorului cu privire la calitatea, cantitatea,
caracteristicile și ambalarea Produselor se acceptă de către Vânzător doar până la
recepționarea lor. După recepționarea comenzii pretențiile
Utilizatorului/Cumpărătorului nu se acceptă. Excepție fac produsele cu defecte
ascunse/invizibile, acestea vor fi schimbate la următoarea livrare sau după caz se vor
returna banii pe contul de card al Utilizatorului/Cumpărătorului.
7.9. Produsele se consideră recepționate din momentul transmiterii lor Cumpărătorului.
7.10. Din momentul acceptării Produselor de către Cumpărător, Comanda se consideră
executată de către Vânzător în modul corespunzător și complet.
7.11. Dacă Cumpărătorul a achitat prețul produselor iar produsele nu au putut fi livrate
din vina și/sau neglijența Cumpărătorul, Cumpărătorul este obligat să le preia la
adresa indicată de către Vânzător.
7.12. Dacă Cumpărătorul nu a achitat prețul produselor iar produsele nu au putut fi
livrate din vina și/sau neglijența Cumpărătorul, Cumpărătorul este obligat să le preia la
adresa indicată de către Vânzător și să achite prețul produselor sau după caz
Vânzătorul are dreptul de a anula comanda.
7.13. La cerere Cumpărătorul, Vânzătorul poate livra repetat produsele, însă
Cumpărătorul este obligat de a achita prețul livrării repetate în mărime de 300 (trei
sute) lei.
8. Regulile de achitare a Produselor
8.1. Cumpărătorul are opțiunea de a plăti Produsele și serviciile, în numerar sau cu cardul
bancar, în momentul livrării.
8.2. Lista Produselor, prețurile, procedura de plasare a Comenzilor, condițiile, metodele de
plată și alte informații sunt specificate pe site-ul www.fruitbox.md.
8.3. Prețurile Produselor, la data plasării Comenzii, sunt indicate pe site-ul
www.fruitbox.md. De la plasarea comenzii până la procesarea și livrarea comenzii
schimbarea prețului nu se admite.
8.4. În cazul în care s-a optat pentru metoda de achitare a Produselor în numerar,
Cumpărătorul este obligat să achite produsele în momentul primirii lor.
8.5. La achitarea Produselor printr-o metodă specificată pe Site, Cumpărătorul este protejat
de Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor și poate face uz de
toate drepturile prevăzute.
8.6. În cazul livrării Produsele de calitate necorespunzătoare banii pentru aceste produse
vor fi restituiți Cumpărătorului prin virament în contul Cumpărătorului sau produsele
vor fi înlocuite la următoare livrarea.
8.7. Utilizatorul/Cumpărătorul este obligat să achite costuri suplimentare, în următoarele
cazuri:
8.7.1. La plasarea Comenzii, Utilizatorul a indicat date de contact incorecte;
8.7.2. Lipsește conexiunea telefonică cu Utilizatorul la timpul livrării, convenit cu acesta;
8.7.3. Utilizatorul nu poate primi Produsele la adresa indicată de acesta la orice oră din
perioada de timp pe care a selectat-o pentru livrare;
8.7.4. Utilizatorul a schimbat adresa de livrare a Produselor și nu a anunțat Vânzătorul.
8.8. Obligația de plată a Utilizatorului/Cumpărătorului se consideră executată
corespunzător, din momentul în care Vânzătorul va primi prețul integral pentru
Produse prin metoda selectată de Utilizator.
9. Litigii
9.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor apărute între Părți, ca urmare a executării
prezentului Contract, nu este posibilă pe cale amiabilă, Vânzătorul și/sau
Cumpărătorul se vor adresa în instanța de judecată competentă a Republicii Moldova
de a soluționa litigiul, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
10. Dispoziții definitorii
10.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului/Cumpărătorului se prelucrează în
conformitate și cu respectarea exigenților impuse de Legea nr. 133 din 08.07.2011
privind protecția datelor cu caracter personal.
10.2. Utilizatorul/Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor sale
cu caracter personal.
10.3. Introducând datele sale personale la înregistrarea Comenzii,
Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă prelucrarea acestora de către FruitBox, inclusiv în
scopul executării de către FruitBox a obligațiunilor față de Utilizator/Cumpărător în
cadrul prezentului Contract. Prelucrarea datelor personale se poate face cu scopul de a
informa Cumpărătorul despre serviciile FruitBox, de a-și promova produsele și
serviciile, de a efectua ancheta electronică sau pentru a expedia sms-uri în cadrul
promoțiilor sau altor acțiuni de marketing. FruitBox mai poate prelucra datele cu
caracter personal ale Cumpărătorului cu scopul de a menține o bază de date a
clienților, pentru a organiza livrarea produselor, pentru a monitoriza satisfacția
Utilizatorului/Cumpărătorului, dar și calitatea serviciilor prestate de FruitBox.
10.4. Prin prelucrarea datelor personale se subînțelege orice acțiune (operațiune) sau
complexul acțiunilor (operațiunilor) efectuate cu utilizarea mijloacelor de
automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace cu date personale, inclusiv
colectarea, înscrierea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea (modificare,
update), extragerea, utilizarea, transmiterea (inclusiv transmiterea părților terțe în
cazul în care această necesitate a apărut în timpul executării obligațiilor),
depersonalizare, blocare, eliminare, distrugerea datelor personale.
10.5. Vânzătorul este în drept să transmită cu acordul Utilizatorului/Cumpărătorului pe
e-mail și/sau telefon mobil mesaje informative și publicitare. Utilizatorul este în drept
să refuze primirea informațiilor date fără a explica motivul refuzului. Mesaje de
serviciu, care informează Utilizatorul despre Comanda și etapele prelucrării a acestei
sunt trimise în mod automat, și nu pot fi respinse de către Utilizator.
10.6. Prezentul Contract poate fi modificat de către vânzător fără o notificare specială,
redacția nouă a Contractului intră în vigoare în momentul plasării acestuia pe site.
Redacția nouă a Contractului este disponibilă pe pagina www.fruitbox.md.
10.7. Nici o prevedere din prezenta ofertă publică nu poate fi înțeleasă, interpretată în
sensul constituirii între Vânzător și Utilizator/Cumpărător a unor relații de activitate
economică comună, relații de angajare, sau altor relații care nu sunt prevăzute și
reglementate de prezentul Contract.

11. Datele bancare și sediul Vânzătorului.
SRL ”Fruit Box”
sediul: mun. Chișinău, str. Socoleni, 15, of (ap). 33.
c/f 1014600038106
IBAN: MD69MO2224ASV79831337100
TVA 0608782
în BC ” Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA
BIC: MOBBMD22
Administrator Stratan Alexandr
Telefon: +373 69 846 469
E-mail: info@fruitbox.md